WiTell - Automatiserad reklam visare

Vi är medvetna om att du ska klicka i att du inte är en robot.

Dina poäng:

1. Logga in på tjänsten
2. Starta reklam loopen
3. Robot
4. Avsluta loopen
5. Bidra

Inställningar

Uppdateringsfrekvens
30sek = normalt bredband/fiber; 50sek = mobilt bredband/modem